Digitale læremidler til musikundervisning

 

Jeg arbejder med udvikling af digitale læremidler til musikundervisning og med kompentenceudvikling for musiklærere.


En 1:1 løsning med iPad giver en unik mulighed for at redefinere musikundervisningen. Med teknologiens hjælp kan vi ændre det didaktiske design og tilrettelægge musikundervisningen på en helt ny måde. Vi kan opstille et læringsmiljø, hvor aktiviteterne i klasserummet er centreret om eleverne, og hvor læreren i højere grad har mulighed for at stilladsere den enkelte elevs læreproces.


Lærebøgerne er interaktive iBooks til brug i musikundervisningen i Grundskolen, Gymnasiet og Musikskolen. Hver elev har sin egen iBook på iPad’en. Med den som fundament, med iTunes U som planlægningsværktøj og med GarageBand som det kreative værktøj, tilegnes ny viden forud for undervisningen og tiden i klasserummet bruges på at anvende den erhvervede viden.

Lærebøger

Henrik Johnsen

Slagslunde Bygade 33

3660 Stenløse

CVR-nr.: 31234700

Telefon: +4528111224

Mail: henrikjohnsen270270@hotmail.com

Henrik Johnsen, Slagslunde Bygade 33, 3660 Stenløse. CVR-nr.: 31234700. Telefon: +4528111224. Mail: henrikjohnsen270270@hotmail.com